Žalm {r:Ž}147, 1-11{/r}
{k:kat-z147a.htm}Pánova pomoc a dobrota{/k}
Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme.
Žalm 147
I

{v}1{/v}Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha,{x}

lebo je milé hlásať jeho slávu.

{v}2{/v}Pán stavia Jeruzalem{x}

a zhromažďuje roztratených Izraelitov.

{v}3{/v}Uzdravuje skľúčených srdcom{x}

a obväzuje ich rany.

{v}4{/v}On pozná počet hviezd{x}

a každú volá po mene.

{v}5{/v}Veľký je náš Pán a veľmi mocný,{x}

jeho múdrosť je nesmierna.

{v}6{/v}Tichých sa Pán ujíma,{x}

ale hriešnikov ponižuje až po zem.

{v}7{/v}Prespevujte Pánovi piesne oslavné,{x}

na citare hrajte nášmu Bohu.

{v}8{/v}On zaťahuje nebo oblakmi{x}

a zemi pripravuje dážď.

Na vrchoch dáva pučať tráve{x}

aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

{v}9{/v}Potravu dáva ťažnému dobytku{x}

i_mladým havranom, čo k_nemu krákajú.

{v}10{/v}V_sile koňa nemá potechu{x}

ani záľubu v_mužovi svalnatom.

{v}11{/v}Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,{x}

a tí, čo dúfajú v_jeho milosrdenstvo.

Žalm {r:Ž}147, 12-20{/r}
{k:kat-z147b.htm}Obnova Jeruzalema{/k}
Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku. ({r}Zjv 21, 9{/r})
II

{v}12{/v}Chváľ, Jeruzalem, Pána,{x}

oslavuj, Sion, svojho Boha.

{v}13{/v}Lebo upevnil závory tvojich brán{x}

a požehnal tvojich synov v_tebe.

{v}14{/v}Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam,{x}

sýti ťa najlepšou pšenicou.

{v}15{/v}Svoj rozkaz na zem zosiela;{x}

rýchlo sa šíri jeho slovo.

{v}16{/v}Sneh dáva ako vlnu,{x}

rozsýpa srieň ako popol.

{v}17{/v}Kamenec spúšťa ako omrvinky;{x}

ktože vydrží v_jeho mraze?

{v}18{/v}Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo;{x}

keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

{v}19{/v}On svoje slovo zvestuje Jakubovi,{x}

svoje zákony a prikázania Izraelovi.

{v}20{/v}Neurobil tak iným národom,{x}

nezjavil im svoje zámery.

HTML © Juraj Vidéky