Žalm {r:Ž}148{/r}
{k:kat-z148.htm}Chválospev o_Bohu Stvoriteľovi{/k}
Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov. ({r}Zjv 5, 13{/r})

{v}1{/v}Chváľte Pána z_nebies,{x}

chváľte ho na výsostiach.

{v}2{/v}Chváľte ho, všetci jeho anjeli;{x}

chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

{v}3{/v}chváľte ho, slnko a mesiac;{x}

chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

{v}4{/v}chváľte ho, nebies nebesia{x}

a všetky vody nad oblohou.

{v}5{/v}Nech chvália meno Pánovo,{x}

lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

{v}6{/v}Založil ich navždy a naveky;{x}

vydal zákon, ktorý nepominie.

{v}7{/v}Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:{x}

obludy morské a všetky hlbiny,

{v}8{/v}oheň, kamenec, sneh a dym,{x}

víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

{v}9{/v}vrchy a všetky pahorky,{x}

ovocné stromy a všetky cédre,

{v}10{/v}divá zver a všetok dobytok,{x}

plazy a okrídlené vtáctvo.

{v}11{/v}Králi zeme a všetky národy,{x}

kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

{v}12{/v}mládenci a panny,{x}

starci a junáci

{v}13{/v}nech chvália meno Pánovo,{x}

lebo iba jeho meno je vznešené.

Jeho veleba prevyšuje zem i_nebesia{x}

{v}14{/v}a svojmu ľudu dáva veľkú moc.

Je chválou všetkým svojim svätým,{x}

synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

HTML © Juraj Vidéky