Žalm {r:Ž}149{/r}
{k:kat-z149.htm}Plesanie svätých{/k}
Synovia Cirkvi, synovia nového ľudu, nech jasajú nad svojím kráľom, Kristom. (Hesychius)

{v}1{/v}Spievajte Pánovi pieseň novú;{x}

jeho chvála nech znie v_zhromaždení svätých.

{v}2{/v}Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,{x}

synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

{v}3{/v}Nech oslavujú jeho meno tancom,{x}

nech mu hrajú na bubne a na citare.

{v}4{/v}Lebo Pán miluje svoj ľud{x}

a tichých venčí víťazstvom.

{v}5{/v}Nech svätí jasajú v_sláve,{x}

nech sa veselia na svojich lôžkach.

{v}6{/v}Oslavu Boha nech majú na perách{x}

a v_rukách meč dvojsečný,

{v}7{/v}aby sa pomstili na pohanoch{x}

a potrestali národy,

{v}8{/v}aby ich kráľom nasadili putá{x}

a ich veľmožom železné okovy

{v}9{/v}a aby ich súdili podľa písaného práva.{x}

Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

HTML © Juraj Vidéky