Žalm {r:Ž}15{/r}
Kto obstojí pred Pánom?
Priblížili ste sa k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha. (Porov. {r}Hebr 12, 22{/r})

{v}1{/v}Pane, kto smie bývať v_tvojom stánku?{x}

Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

{v}2{/v}Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,{x}

čo z_úprimného srdca pravdu hovorí,

{v}3{/v}čo nepodvádza svojím jazykom,{+}

nekrivdí svojmu blížnemu,{x}

ani ho nepotupuje.

{v}4{/v}Čo ničomníka nemá za nič,{x}

ale ctí si ľudí bohabojných.

Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.{+}

{v}5{/v}Čo nepožičiava peniaze na úrok{x}

a proti nevinnému sa nedá podplácať.

Kto si tak počína,{x}

ten sa nikdy neskláti.

HTML © Juraj Vidéky