Žalm {r:Ž}16{/r}
Pán je môj dedičný podiel
Boh vzkriesil Ježiša a zbavil ho múk smrti. ({r}Sk 2, 24{/r})

{v}1{/v}Ochráň ma, Bože,{x}

k_tebe sa utiekam.

{v}2{/v}Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.{x}

Pre mňa niet šťastia bez teba.“

{v}3{/v}Svätým a slávnym mužom v_krajine{x}

patrí moja plná priazeň.

{v}4{/v}Rozmnožujú sa útrapy tých,{x}

čo sa ženú za cudzími bôžikmi.

Nebudem vylievať krv na ich obetu,{x}

ani ich mená nevezmem na pery.

{v}5{/v}Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,{x}

v_tvojich rukách je môj osud.

{v}6{/v}Pripadol mi diel v_kraji prekrásnom:{x}

a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

{v}7{/v}Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;{x}

v_noci ma k_tomu moje srdce vyzýva.

{v}8{/v}Pána mám vždy pred očami;{x}

a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

{v}9{/v}Preto sa raduje moje srdce{+}

a moja duša plesá{x}

aj moje telo odpočíva v_nádeji.

{v}10{/v}Lebo nenecháš moju dušu v_podsvetí{x}

a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

{v}11{/v}Ukážeš mi cestu života.{+}

U_teba je plnosť radosti,{x}

po tvojej pravici večná slasť.

HTML © Juraj Vidéky