Žalm {r:Ž}17{/r}
Pane, zachráň ma pred bezbožnými
Kristus v_dňoch svojho pozemského života prednášal prosby a bol vyslyšaný. (Porov. {r}Hebr 5, 7{/r})
I

{v}1{/v}Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť,{x}

všimni si moju prosbu pokornú.

Nakloň sluch k_mojej modlitbe,{x}

čo plynie z_perí úprimných.

{v}2{/v}Nech z_tvojej tváre vyjde rozsudok o_mne;{x}

tvoje oči vidia, čo je správne.

{v}3{/v}Skúmaj moje srdce i_v_noci ma navštív,{+}

skúšaj ma ohňom{x}

a nenájdeš vo mne neprávosť.

{v}4{/v}Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne.{x}

Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.

{v}5{/v}Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch,{x}

aby moje nohy nezakolísali.

{v}6{/v}K_tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.{x}

Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

{v}7{/v}Ukáž svoje predivné milosrdenstvo,{x}

ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v_teba.

{v}8{/v}Chráň ma ako zrenicu oka,{+}

skry ma v_tôni svojich perutí{x}

{v}9{/v}pred bezbožnými, čo ma sužujú.

II

Obkľučujú ma nepriatelia,{+}

{v}10{/v}zatvárajú si bezcitné srdcia,{x}

ich ústa spupne hovoria.

{v}11{/v}Už pristupujú a už ma zvierajú,{x}

očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.

{v}12{/v}Sú ako lev pripravený na korisť,{x}

ako levíča, čo čupí v_úkryte.

{v}13{/v}Povstaň, Pane, predíď ich a zraz,{x}

svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,

{v}14{/v}svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane,{x}

pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.

Zo svojich zásob im naplň žalúdok,{x}

nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.

{v}15{/v}Ja však v_spravodlivosti uzriem tvoju tvár{x}

a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

HTML © Juraj Vidéky