Žalm {r:Ž}18, 2-30{/r}
Poďakovanie za záchranu a víťazstvo
V_tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie. ({r}Zjv 11, 13{/r})
I

{v}2{/v}Milujem ťa, Pane, moja sila;{x}

{v}3{/v}Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;{x}

ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

{v}4{/v}Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála,{x}

a budem zachránený pred nepriateľmi.

{v}5{/v}Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie{x}

a vydesili zlostné prívaly.

{v}6{/v}Ovinuli ma povrazy záhrobia,{x}

zovreli ma osídla smrti.

{v}7{/v}V_úzkosti som vzýval Pána{x}

a volal som k_svojmu Bohu.

Zo svojho chrámu počul môj hlas{x}

a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k_jeho sluchu.

II

{v}8{/v}Zem sa pohýbala a zachvela;{+}

vrchy sa otriasli a pohli v_základoch,{x}

lebo vzplanul hnevom.

{v}9{/v}Dym sa mu valil z_nozdier{+}

a spaľujúci oheň z_jeho úst,{x}

vyletúvali z_neho žeravé uhlíky.

{v}10{/v}Znížil nebesia a zostúpil:{x}

čierne mračno pod jeho nohami.

{v}11{/v}Zasadol na cheruba a vzlietol,{x}

vznášal sa na krídlach vetrov.

{v}12{/v}Temnotami sa celkom zahalil{x}

a stánok si urobil z_čierňavy vôd a oblakov.

{v}13{/v}Pred žiarou jeho tváre mraky lietali,{x}

ľadovec a žeravé uhlie.

{v}14{/v}Pán z_neba zahrmel{+}

a zaznel hlas Najvyššieho:{x}

ľadovec a žeravé uhlie.

{v}15{/v}Vyslal šípy a rozprášil ich,{x}

vrhol blesky a zmietol ich.

{v}16{/v}Otvorili sa hlbočiny vôd{x}

a základy zeme sa odkryli.

Pred tvojou hrozbou, Pane,{x}

pred víchricou tvojho hnevu.

{v}17{/v}Z_výsosti čiahol rukou a chytil ma{x}

a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

{v}18{/v}Vytrhol ma z_rúk mojich premocných nepriateľov,{+}

z_rúk tých, čo ma nenávideli{x}

a boli silnejší ako ja.

{v}19{/v}Napadli ma v_môj deň nešťastný,{x}

ale Pán mi bol podperou.

{v}20{/v}Vyviedol ma na miesto priestranné,{x}

zachránil ma, lebo si ma obľúbil.

III

{v}21{/v}Za moju spravodlivosť ma Pán odmení,{x}

za to, že moje ruky sú čisté,

{v}22{/v}lebo som kráčal po cestách Pánových{x}

a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.

{v}23{/v}Pred očami som mal všetky jeho príkazy{x}

a jeho zákony som neodvrhol.

{v}24{/v}S_ním som bol bez úhony{x}

a uchránil som sa zločinu.

{v}25{/v}Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil,{x}

lebo videl, že moje ruky sú čisté.

{v}26{/v}Voči svätému si svätý,{x}

voči šľachetnému šľachetný,

{v}27{/v}voči úprimnému úprimný,{x}

voči zvrhlému si neúprosný.

{v}28{/v}Pokorný ľud chrániš pred zánikom{x}

a ponižuješ oči pyšných.

{v}29{/v}Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň;{x}

môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.

{v}30{/v}Na šíky nepriateľov zaútočím s_tvojou pomocou;{x}

a s_pomocou svojho Boha hradby preskočím.

Žalm {r:Ž}18, 31-51{/r}
Poďakovanie
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? ({r}Rim 8, 31{/r})
IV

{v}31{/v}Božia cesta je čistá,{+}

ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.{x}

On je ochrancom všetkých, čo v_neho dúfajú.

{v}32{/v}Veď kto je Boh okrem Pána?{x}

Kto je skala okrem nášho Boha?

{v}33{/v}To Boh ma silou opásal{x}

a moju cestu urobil nepoškvrnenou.

{v}34{/v}Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa{x}

a postavil ma na výšinu.

{v}35{/v}Ruky mi na boj vycvičil{x}

a moje ramená napínajú luk kovový.

V

{v}36{/v}Dal si mi svoj štít záchranný,{+}

pravicou si ma podporil{x}

a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.

{v}37{/v}Mojim krokom si cestu uvoľnil{x}

a moje nohy nepociťujú únavu.

{v}38{/v}Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol,{x}

a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil.

{v}39{/v}Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali,{x}

popadali mi pod nohy.

{v}40{/v}Opásal si ma udatnosťou v_boji{x}

a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia.

{v}41{/v}Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek{x}

a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.

{v}42{/v}Kričali, nemal im kto pomôcť,{x}

volali k_Pánovi, ale on ich nevyslyšal.

{v}43{/v}Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom,{x}

šliapal som po nich ako po blate uličnom.

{v}44{/v}Vytrhol si ma zo vzbury ľudu{x}

a ustanovil za hlavu národov.

Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal,{x}

{v}45{/v}a poslúcha ma na jediné slovo.

O_moju priazeň sa uchádzajú cudzinci;{+}

{v}46{/v}cudzinci blednú od strachu{x}

a trasú sa vo svojich úkrytoch.

VI

{v}47{/v}Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca,{x}

nech je vyvýšený Boh, moja spása.

{v}48{/v}Bože, ty si ma poveril odplatou{+}

a podmanil si mi národy;{x}

ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.

{v}49{/v}Povýšil si ma nad mojich odporcov{x}

a vytrhol si ma z_rúk násilníka.

{v}50{/v}Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi{x}

a ospevovať tvoje meno žalmami.

{v}51{/v}Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá,{+}

preukazuješ priazeň svojmu pomazanému,{x}

Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

HTML © Juraj Vidéky