Žalm {r:Ž}20{/r}
Modlitba za víťazstvo kráľa
Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. ({r}Sk 2, 21{/r})

{v}2{/v}Nech ťa vyslyší Pán v_čase súženia,{x}

nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

{v}3{/v}Nech ti pošle pomoc zo svätyne{x}

a nech ťa bráni zo Siona.

{v}4{/v}Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary{x}

a tvoja žertva nech mu je príjemná.

{v}5{/v}Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,{x}

a nech vyplní každý tvoj zámer.

{v}6{/v}Budeme sa tešiť z_tvojho víťazstva{+}

a v_mene nášho Boha dvíhať zástavy.{x}

Nech Pán splní všetky tvoje priania.

{v}7{/v}Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného;{+}

vyslyší ho zo svojho svätého neba,{x}

zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

{v}8{/v}Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,{x}

ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

{v}9{/v}Oni sa zrútia a padnú,{x}

my však stojíme na nohách.

{v}10{/v}Pane, daj vždy víťaziť kráľovi{x}

a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

HTML © Juraj Vidéky