Žalm {r:Ž}21, 2-8. 14{/r}
Poďakovanie za kráľovo víťazstvo
Prijal život, vstal z_mŕtvych a žije po všetky dni na veky vekov. (Sv. Irenej)

{v}2{/v}Pane, z_tvojej sily sa kráľ raduje{x}

a veľmi sa teší z_tvojej spásy.

{v}3{/v}Vyplnil si túžbu jeho srdca{x}

a prosbu jeho perí si neodmietol.

{v}4{/v}Vyšiel si mu v_ústrety s_požehnaním,{x}

na jeho hlavu si vložil korunu z_rýdzeho zlata.

{v}5{/v}Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,{x}

život dlhý, navždy, naveky.

{v}6{/v}Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,{x}

ozdobuješ ho velebou a nádherou.

{v}7{/v}Robíš z_neho požehnanie pre všetky veky,{x}

blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

{v}8{/v}Na Pána sa kráľ spolieha;{x}

neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

{full-text}

[{v}9{/v}Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,{x}

tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

{v}10{/v}Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;{+}

Pán ich pohltí vo svojom hneve{x}

a strávi ich oheň.

{v}11{/v}Vyhubíš ich rod zo zeme{x}

a ich potomstvo spomedzi ľudí.

{v}12{/v}Lebo proti tebe snuli zlo{x}

a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

{v}13{/v}Lebo ich obrátiš na útek,{x}

svoj luk namieriš na ich tvár.]

{/full-text}

{v}14{/v}Povstaň, Pane, vo svojej sile{x}

a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

HTML © Juraj Vidéky