Žalm {r:Ž}22, 24-32{/r}
Žalm {r:Ž}22, 2-23{/r} (¶ {r:Ž 22,}24-32{/r})
Žalm {r:Ž}22{/r}
Utrpenie a nádej spravodlivého
Ježiš zvolal mocným hlasom: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ ({r}Mt 27, 46{/r})
I

{v}2{/v}Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?{x}

Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

{v}3{/v}Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;{x}

volám v_noci, a nenachádzam pokoja.

{v}4{/v}A predsa ty si svätý,{x}

ty tróniš na chválach Izraela.

{v}5{/v}V_teba dúfali naši otcovia;{x}

dúfali a vyslobodil si ich.

{v}6{/v}K_tebe volali a boli spasení,{x}

v_teba dúfali a zahanbení neboli.

{v}7{/v}No ja som červ, a nie človek,{x}

ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

{v}8{/v}Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,{x}

vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

{v}9{/v}„Úfal v_Pána, nech ho vyslobodí,{x}

nech ho zachráni, ak ho má rád.“

{v}10{/v}Veď ty si ma vyviedol z_lona{x}

a na prsiach matky si mi dal spočinúť.

{v}11{/v}Od samého zrodu som odkázaný na teba.{x}

Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

{v}12{/v}Nevzďaľuj sa odo mňa,{+}

lebo sa blíži ku mne nešťastie{x}

a nieto, kto by mi pomohol.

II

{v}13{/v}Obkľučuje ma stádo juncov,{x}

obstupujú ma býky z_Bášanu.

{v}14{/v}Otvárajú na mňa svoje papule{x}

ako lev, čo plieni a reve.

{v}15{/v}Rozlievam sa sťa voda{x}

a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.

Srdce mi mäkne ako vosk{x}

a topí sa mi v_útrobách.

{v}16{/v}Podnebie mi vysychá ako črepiny{+}

a jazyk sa mi lepí k_hrtanu.{x}

Do prachu smrti ma odvádzaš.

{v}17{/v}Obkľučuje ma svorka psov,{x}

obstupuje ma tlupa zlosynov.

Prebodli mi ruky a nohy,{x}

{v}18{/v}môžem si spočítať všetky svoje kosti.

Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;{+}

{v}19{/v}delia si moje šaty{x}

a o_môj odev hádžu lós.

{v}20{/v}Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,{x}

ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

{v}21{/v}Chráň mi dušu pred kopijou{x}

a môj život pred pazúrmi psov.

{v}22{/v}Vysloboď ma z_tlamy levovej,{x}

mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.

{v}23{/v}Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom{x}

a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

¶ Táto posledná časť žalmu sa berie podľa ľubovôle.

III

{v}24{/v}Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,{x}

oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.

Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,{x}

{v}25{/v}veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;

ani svoju tvár neodvracia od neho,{x}

lež vyslyší ho, keď volá k_nemu.

{v}26{/v}Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení{x}

a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

{v}27{/v}Chudobní sa najedia a budú nasýtení{+}

a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:{x}

„Naveky nech žijú ich srdcia!“

{v}28{/v}Pána budú spomínať a k_nemu sa obrátia všetky zemské končiny,{x}

jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.

{v}29{/v}Veď Pánovo je kráľovstvo,{x}

on panuje nad národmi.

{v}30{/v}Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;{x}

pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť{x}

{v}31{/v}a jemu bude slúžiť moje potomstvo.

Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o_Pánovi{+}

{v}32{/v}a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:{x}

„Toto urobil Pán.“

HTML © Juraj Vidéky