Žalm {r:Ž}23{/r}
Dobrý pastier
Baránok... ich bude pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. ({r}Zjv 7, 17{/r})

{v}1{/v}Pán je môj pastier, nič mi nechýba:{x}

{v}2{/v}pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k_tichým vodám,{x}

{v}3{/v}dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch,{x}

verný svojmu menu.

{v}4{/v}I_keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,{x}

lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica,{x}

tie sú mi útechou.

{v}5{/v}Prestieraš mi stôl{x}

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu{x}

a kalich mi napĺňaš až po okraj.

{v}6{/v}Dobrota a milosť budú ma sprevádzať{x}

po všetky dni môjho života.

A budem bývať v_dome Pánovom{x}

mnoho a mnoho dní.

HTML © Juraj Vidéky