Žalm {r:Ž}26{/r}
Dôverná modlitba nevinného
Boh si nás v_Kristovi vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení. (Porov. {r}Ef 1, 4{/r})

{v}1{/v}Súď ma, Pane,{+}

veď kráčam v_nevinnosti{x}

a v_tebe mám nezlomnú dôveru.

{v}2{/v}Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,{x}

ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

{v}3{/v}Pred očami mám tvoju dobrotu{x}

a konám podľa tvojej pravdy.

{v}4{/v}Nevysedávam s_daromníkmi{x}

a s_pokrytcami sa neschádzam.

{v}5{/v}Nenávidím spoločnosť zlosynov{x}

a s_bezbožnými si nesadnem.

{v}6{/v}V_nevinnosti si ruky umývam{x}

a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

{v}7{/v}aby som ťa mohol verejne chváliť{x}

a rozprávať o_všetkých tvojich skutkoch zázračných.

{v}8{/v}Pane, milujem dom, v_ktorom prebývaš,{x}

a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

{v}9{/v}Nezatrať moju dušu s_hriešnikmi{x}

a môj život s_ľuďmi krvilačnými.

{v}10{/v}Ich ruky sú poškvrnené zločinmi,{x}

ich pravica je plná úplatkov.

{v}11{/v}Ale ja kráčam v_nevinnosti,{x}

vykúp ma a buď mi milostivý.

{v}12{/v}Moja noha stojí na rovnej ceste;{x}

v_zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

HTML © Juraj Vidéky