Žalm {r:Ž}27, 1-6{/r}
Pán je moje svetlo a moja spása
V_skrytosti, kde iba ty počúvaš, moje srdce ti hovorí: Nežiadam od teba nijakú odmenu mimo teba, iba tvoju tvár. (Sv. Augustín)
Žalm {r:Ž}27{/r}
Dôvera v_nebezpečenstve
I
Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. ({r}Zjv 21, 3{/r})

{v}1{/v}Pán je moje svetlo a moja spása,{x}

koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života,{x}

pred kým sa mám strachovať?

{v}2{/v}Keď sa približujú ku mne zločinci{x}

a chcú mi zničiť telo,

vtedy moji utláčatelia a nepriatelia{x}

strácajú silu a padajú.

{v}3{/v}Aj keby sa proti mne postavili šíky,{x}

moje srdce sa nezľakne.

Aj keby proti mne vzbĺkol boj,{x}

zotrvám v_dôvere.

{v}4{/v}O_jedno prosím Pána a za tým túžim,{x}

aby som mohol bývať v_dome Pánovom po všetky dni svojho života,

aby som pociťoval nehu Pánovu{x}

a obdivoval jeho chrám.

{v}5{/v}A on ma vo svojom stane schová v_deň nešťastia,{+}

ukryje ma v_skrýši svojho príbytku{x}

a postaví ma vysoko na skalu.

{v}6{/v}A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov,{x}

čo ma obkľučujú.

V_jeho stánku mu prinesiem obetu chvály,{x}

budem spievať a hrať Pánovi.

II
Niektorí vstali a krivo svedčili proti Ježišovi. ({r}Mk 14, 57{/r})

{v}7{/v}Čuj, Pane, hlas môjho volania,{x}

zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

{v}8{/v}V_srdci mi znejú tvoje slová:{+}

„Hľadajte moju tvár!“{x}

Pane, ja hľadám tvoju tvár.

{v}9{/v}Neodvracaj svoju tvár odo mňa,{x}

neodkláňaj sa v_hneve od svojho služobníka.

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,{x}

ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

{v}10{/v}Hoci by ma opustili otec aj mať,{x}

Pán sa ma predsa ujme.

{v}11{/v}Ukáž mi, Pane, svoju cestu{x}

a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.

{v}12{/v}Nevydávaj ma zvoli utláčateľov;{+}

veď povstali proti mne kriví svedkovia,{x}

dychtiví po násilí.

{v}13{/v}Verím, že uvidím dobrodenia Pánove{x}

v_krajine žijúcich.

{v}14{/v}Očakávaj Pána a buď statočný;{x}

srdce maj silné a drž sa Pána.

HTML © Juraj Vidéky