Žalm {r:Ž}28, 1-3. 6-9{/r}
Prosba a poďakovanie
Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. ({r}Jn 11, 41{/r})

{v}1{/v}Pane, k_tebe volám;{x}

Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,

aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým,{x}

čo zostupujú do priepasti.

{v}2{/v}Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k_tebe{x}

a spínam ruky k_tvojmu svätému chrámu.

{v}3{/v}Nezaobchádzaj so mnou ako s_hriešnikmi{x}

alebo s_tými, čo páchajú zlo,

čo blížnym hovoria o_pokoji,{x}

ale ich srdce je plné zloby.

{full-text}

[{v}4{/v}Nadeľ im podľa ich skutkov{x}

a podľa ničomnosti ich výmyslov.

Odplať im podľa diela ich rúk,{x}

odmeň ich podľa zásluhy.

{v}5{/v}Pretože si nevšímajú skutky Pánove{+}

a dielo jeho rúk,{x}

zničí ich a nepostaví už viac.]

{/full-text}

{v}6{/v}Nech je velebený Pán,{+}

že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;{x}

{v}7{/v}Pán je moja pomoc a môj ochranca.

V_neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;{+}

zaplesalo moje srdce{x}

a za to mu spevom ďakujem.

{v}8{/v}Pán je sila svojho ľudu{x}

a útočište spásy pre svojho pomazaného.

{v}9{/v}Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov{x}

a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

HTML © Juraj Vidéky