Žalm {r:Ž}29{/r}
{k:kat-z29.htm}Chválospev na Pánovo slovo{/k}
Z_neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn.“ ({r}Mt 3, 17{/r})

{v}1{/v}Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,{x}

vzdávajte Pánovi slávu a moc.

{v}2{/v}Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,{x}

v_posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

{v}3{/v}Hlas Pánov nad vodami;{+}

zahrmel Boh veleby,{x}

Pán nad veľkými vodami!

{v}4{/v}Hlas Pánov – taký mohutný!{x}

Hlas Pánov – taký veľkolepý!

{v}5{/v}Hlas Pánov láme cédre;{x}

aj libanonské cédre láme Pán.

{v}6{/v}Libanon rozkýva do tanca ako teliatko{x}

a Sarion ako byvolča.

{v}7{/v}Hlas Pánov metá blesky ohnivé,{+}

{v}8{/v}hlas Pánov púšťou otriasa,{x}

Pán otriasa púšťou Kádeš.

{v}9{/v}Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc,{+}

obnažuje húštiny.{x}

A v_jeho chráme všetci volajú: Sláva!

{v}10{/v}Pán tróni nad záplavami vôd,{x}

Pán bude tróniť ako večný kráľ.

{v}11{/v}Pán dá silu svojmu ľudu,{x}

Pán požehná svoj ľud pokojom.

HTML © Juraj Vidéky