Žalm {r:Ž}3{/r}
Pán je môj ochranca
Ježiš si ľahol a zaspal; a znova vstal, lebo mu pomohol Pán. (Sv. Irenej)

{v}2{/v}Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú!{x}

Mnohí povstávajú proti mne.

{v}3{/v}Mnohí o_mne hovoria:{x}

„Boh mu nepomáha.“

{v}4{/v}Ale ty, Pane, si môj ochranca,{x}

moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

{v}5{/v}Hlasne som volal k_Pánovi{x}

a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

{v}6{/v}A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,{x}

prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

{v}7{/v}Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.{x}

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

{v}8{/v}Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári{x}

a hriešnikom si zuby vylámal.

{v}9{/v}Pane, ty si naša spása.{x}

Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

HTML © Juraj Vidéky