Žalm {r:Ž}30{/r}
Poďakovanie za vyslobodenie z_nebezpečenstva smrti
I
Kristus po slávnom vzkriesení vzdáva vďaky Otcovi. (Kassiodor)

{v}2{/v}Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil{x}

a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

{v}3{/v}Pane, Bože môj, k_tebe som volal{x}

a ty si ma uzdravil.

{v}4{/v}Pane, vyviedol si ma z_ríše zosnulých,{x}

navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

{v}5{/v}Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,{x}

vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

{v}6{/v}Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,{x}

ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač{x}

a radosť nad ránom.

II

{v}7{/v}Keď som bol v_bezpečí, povedal som si:{x}

„Už nikdy sa nezakolíšem.“

{v}8{/v}Pane, vo svojej priazni si ma obdaril{x}

mocou a cťou.

Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár,{x}

hneď sa ma zmocnil strach.

{v}9{/v}K_tebe, Pane, volám,{x}

svojho Boha prosím o_milosť.

{v}10{/v}Aký úžitok by bol z_mojej krvi,{x}

keby som v_zemi skazu vzal?

A či ťa prach môže velebiť{x}

alebo hlásať tvoju vernosť?

{v}11{/v}Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;{x}

Pane, buď mi na pomoci.

{v}12{/v}Môj nárek si obrátil na tanec,{x}

roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

{v}13{/v}aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.{x}

Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

HTML © Juraj Vidéky