Žalm {r:Ž}31, 20-25{/r}
Pán preukázal milosrdenstvo
Pán preukazuje milosrdenstvo v_širokom okruhu celej Cirkvi; lebo tu sa narodil, bol umučený, vstal z_mŕtvych, a odtiaľ vystúpil do neba. (Sv. Hieronym)
Žalm {r:Ž}31, 2-17. 20-25{/r}
Žalm {r:Ž}31, 2-6{/r}
Dôverná modlitba v_súžení
Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. ({r}Lk 23, 46{/r})
I

{v}2{/v}Pane, v_teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;{x}

vysloboď ma, veď si spravodlivý.

{v}3{/v}Nakloň ku mne svoj sluch,{x}

ponáhľaj sa a zachráň ma.

Buď mi skalou útočišťa,{x}

opevneným hradom mojej spásy.

{v}4{/v}Veď ty si moja sila a moje útočište,{x}

pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

{v}5{/v}Vyvedieš ma z_osídla, čo mi nastrojili,{x}

lebo ty si moja sila.

{v}6{/v}Do tvojich rúk porúčam svojho ducha;{x}

ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

{v}7{/v}Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly;{x}

ale ja dúfam v_Pána.

{v}8{/v}Plesám a teším sa, že si milosrdný,{x}

lebo si zhliadol na moju poníženosť.

Spoznal si tieseň mojej duše{+}

{v}9{/v}a nevydal si ma do rúk nepriateľa:{x}

moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.

II

{v}10{/v}Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v_súžení;{+}

od zármutku mi chabne oko,{x}

duša i_vnútro moje.

{v}11{/v}Život sa mi v_strastiach míňa{x}

a roky v_nárekoch.

Biedny som a slabnem{x}

a chradnú mi kosti.

{v}12{/v}Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú,{+}

susedom som na posmech a svojim známym som postrachom.{x}

Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou.

{v}13{/v}Vytrácam sa z_ich pamäti ako mŕtvy,{x}

som sťa odhodená nádoba.

{v}14{/v}Veru čujem, ako ma mnohí hania:{x}

hrôza zo všetkých strán.

Spolčujú sa proti mne a radia sa o_tom,{x}

ako ma zabiť.

{v}15{/v}Ja sa však spolieham na teba, Pane,{+}

a hovorím: „Ty si môj Boh,{x}

{v}16{/v}v_tvojich rukách je môj osud.“

Vytrhni ma z_rúk mojich nepriateľov{x}

a prenasledovateľov.

{v}17{/v}Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom{x}

a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

{full-text}

[{v}18{/v}Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba;{x}

nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v_podsvetí.

{v}19{/v}Nech onemejú pery úlisné,{+}

ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti{x}

v_pýche a v_pohŕdaní.]

{/full-text}
III

{v}20{/v}Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,{x}

a vyhradil si ju bohabojným.

Preukazuješ ju tým, čo v_teba dúfajú,{x}

pred zrakom ľudí.

{v}21{/v}Záclonou svojej tváre ich kryješ{x}

pred zúrivosťou ľudu.

V_stánku ich chrániš{x}

pred svárlivými jazykmi.

{v}22{/v}Pane, buď zvelebený,{x}

že si mi preukázal milosrdenstvo v_opevnenom meste.

{v}23{/v}Už som si v_strachu hovoril:{x}

„Odvrhnutý som spred tvojich očí.“

No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu,{x}

keď som volal k_tebe.

{v}24{/v}Milujte Pána, všetci jeho svätí.{+}

Pán verných chráni,{x}

ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.

{v}25{/v}Vzmužte sa a majte srdce statočné,{x}

vy všetci, čo dúfate v_Pána.

HTML © Juraj Vidéky