Žalm {r:Ž}32{/r}
Blažený, komu Pán odpustil neprávosť
Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. ({r}Rim 4, 6{/r})

{v}1{/v}Blažený, komu sa odpustila neprávosť{x}

a je oslobodený od hriechu.

{v}2{/v}Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta{x}

a v_ktorého mysli niet podvodu.

{v}3{/v}Pretože som mlčal, chradli mi kosti{x}

a celý deň som nariekal.

{v}4{/v}Veď vo dne i_v_noci doliehala na mňa tvoja ruka{x}

a ako v_letných páľavách vysychala mi sila.

{v}5{/v}Vyznal som sa ti zo svojho hriechu{x}

a nezatajil som svoj priestupok.

Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“{x}

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

{v}6{/v}Preto každý nábožný bude sa modliť k_tebe{x}

v_čase tiesne.

A záplavy veľkých vôd{x}

sa k_nemu nepriblížia.

{v}7{/v}Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením;{x}

zahrnieš ma radosťou zo spásy.

{v}8{/v}Dám ti múdrosť a poučím ťa o_ceste, ktorou máš kráčať;{x}

poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

{v}9{/v}Nebuďte ako žrebce či mulice,{x}

ktoré nemajú rozum.

Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo,{x}

nepodídu k_tebe.

{v}10{/v}Bezbožného stíhajú mnohé strasti;{x}

no dúfajúcich v_Pána obklopí milosrdenstvo.

{v}11{/v}Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi a plesajte,{x}

jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

HTML © Juraj Vidéky