Žalm {r:Ž}34{/r}
Pán, záchranca spravodlivých
Okúsili ste, aký dobrý je Pán. ({r}1 Pt 2, 3{/r})
I

{v}2{/v}Pána chcem velebiť v_každom čase,{x}

moje ústa budú ho vždy chváliť.

{v}3{/v}V_Pánovi sa bude chváliť moja duša;{x}

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

{v}4{/v}Velebte so mnou Pána{x}

a oslavujme jeho meno spoločne.

{v}5{/v}Hľadal som Pána a on ma vyslyšal{x}

a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

{v}6{/v}Na neho hľaďte a budete žiariť{x}

a tvár vám nesčervenie hanbou.

{v}7{/v}Úbožiak zavolal{+}

a Pán ho vyslyšal{x}

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

{v}8{/v}Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných{x}

a vyslobodí ich.

{v}9{/v}Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;{x}

šťastný človek, čo sa utieka k_nemu.

{v}10{/v}Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,{x}

veď bohabojní núdzu nemajú.

{v}11{/v}Boháči sa nabiedia a nahladujú,{x}

ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

II

{v}12{/v}Poďte, deti, čujte ma,{x}

naučím vás bázni Pánovej.

{v}13{/v}Miluje niekto život{x}

a chce požívať dobro v_šťastných dňoch?

{v}14{/v}Zdržuj svoj jazyk od zlého{x}

a svoje pery od reči úlisnej.

{v}15{/v}Unikaj pred zlom a dobre rob,{x}

hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

{v}16{/v}Pánove oči hľadia na spravodlivých{x}

a k_ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

{v}17{/v}Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,{x}

a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

{v}18{/v}Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal{x}

a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

{v}19{/v}Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,{x}

a zachraňuje zlomených na duchu.

{v}20{/v}Spravodliví majú utrpení veľa,{x}

ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

{v}21{/v}Všetky kosti im ochraňuje,{x}

ani jedna sa im nezlomí.

{v}22{/v}Hriešnika zloba zahubí{x}

a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

{v}23{/v}Pán vykúpi duše svojich služobníkov,{x}

nebudú potrestaní tí, čo v_neho dúfajú.

HTML © Juraj Vidéky