Žalm {r:Ž}35, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28{/r}
Pán, záchranca prenasledovaných
Zhromaždili sa... a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. ({r}Mt 26, 3. 4{/r})
I

{v}1{/v}Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú,{x}

napadni tých, čo mňa napádajú.

{v}2{/v}Vezmi zbroj a štít{+}

a vstaň mi na pomoc.{x}

{full-text}

[{v}3{/v}Zažeň sa kopijou a sekerou

proti tým, čo ma prenasledujú.]

{/full-text}

{v}3c{/v}Povedz mojej duši: „Ja som tvoja spása.“

{full-text}

[{v}4{/v}Nech sa hanbia a červenajú tí,{x}

čo mi číhajú na život;

nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,{x}

čo mi chcú zle.

{v}5{/v}Nech sú ako prach pred vetrom{x}

a nech ich ženie Pánov anjel;

{v}6{/v}nech je ich cesta tmavá a klzká{x}

a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

{v}7{/v}Lebo bez príčiny mi nastavili sieť,{x}

bez dôvodu mi vykopali jamu.

{v}8{/v}Nech ho znenazdania stihne pohroma{+}

a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil,{x}

nech sám padne do tej istej pohromy.]

{/full-text}

{v}9{/v}Lež moja duša bude plesať v_Pánovi{x}

a bude sa tešiť z_jeho pomoci.

{v}10{/v}Všetko vo mne bude hovoriť:{x}

„Pane, kto sa ti vyrovná?

Úbožiaka zachraňuješ z_rúk tých, čo sú silnejší od neho,{x}

chudáka a bedára pred lúpežníkmi.“

{v}11{/v}Vystúpili kriví svedkovia{x}

a pýtali sa na to, o_čom nemám ani tušenia.

{v}12{/v}Za dobré sa mi odplácali zlým;{x}

som celkom opustený.

II

{v}13{/v}Keď oni boli chorí,{x}

ja som nosil rúcho kajúcne.

Umŕtvoval som sa pôstom{x}

a v_srdci som sa stále modlil.

{v}14{/v}Ako k_priateľovi, ako k_bratovi som sa správal k_nim;{x}

zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

{v}15{/v}Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli;{x}

zhŕkli sa proti mne a bili ma i_tí, ktorých som ani nepoznal.

{v}16{/v}Bez prestania ma trhali,{+}

dráždili ma, posmievali sa mi{x}

a zubami škrípali proti mne.

III

{v}17{/v}Pane, ako dlho sa budeš na to dívať?{+}

Zachráň ma pred ich zlobou{x}

a pred levmi život môj.

{v}18{/v}Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení{x}

a chváliť uprostred zástupov.

{v}19{/v}Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia,{x}

čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

{full-text}

[{v}20{/v}Lebo nehovoria, čo je na pokoj,{x}

ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

{v}21{/v}Naširoko rozďavujú ústa proti mne,{x}

hovoria: „Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.“]

{/full-text}

{v}22{/v}Pane, ty to vidíš, nuž nemlč;{x}

Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

{v}23{/v}Prebuď sa, vstaň a zachráň ma,{x}

Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

{full-text}

[{v}24{/v}Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti,{x}

nech sa netešia nado mnou.

{v}25{/v}Nech si v_srdci nehovoria:{+}

„Dobre, ako sme si želali.“{x}

A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“

{v}26{/v}Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,{x}

čo sa tešia z_môjho nešťastia,

nech hanba a potupa zaodeje tých,{x}

čo sa povyšujú nado mňa.]

{/full-text}

{v}27{/v}Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť,{x}

a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“

{v}28{/v}Vtedy môj jazyk bude rozprávať o_tvojej spravodlivosti{x}

a bude ťa oslavovať deň čo deň.

HTML © Juraj Vidéky