Žalm {r:Ž}36{/r}
{k:kat-z36.htm}Hriešnikova zloba a Božia dobrota{/k}
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. ({r}Jn 8, 12{/r})

{v}2{/v}Neprávosť našepkáva hriešnikovi v_hĺbke jeho srdca;{x}

pred jeho očami nieto bázne Božej.

{v}3{/v}Sám sebe lichotí do vlastných očí,{x}

aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

{v}4{/v}Slová jeho úst sú neprávosť a klam;{x}

prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

{v}5{/v}Na svojom lôžku premýšľa o_neprávosti,{+}

dáva sa na cesty nedobré,{x}

nijakej zloby sa neštíti.

{v}6{/v}Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia{x}

a tvoja vernosť až k_oblakom.

{v}7{/v}Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,{+}

tvoje súdy ako morská hlbina:{x}

ty, Pane, ľuďom i_zveri pomáhaš.

{v}8{/v}Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!{x}

Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

{v}9{/v}Opájajú sa blahobytom tvojho domu{x}

a pijú z_potoka tvojich rozkoší.

{v}10{/v}Veď u_teba je zdroj života{x}

a v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

{v}11{/v}Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,{x}

a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

{v}12{/v}Nech ma nezasiahne noha pyšného,{x}

nech mnou nepohne ruka hriešnika.

{v}13{/v}Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť,{x}

zrútili sa a viac nevstanú.

HTML © Juraj Vidéky