Žalm {r:Ž}38{/r}
Modlitba hriešnika v_najväčšom nebezpečenstve
Všetci jeho známi stáli obďaleč. ({r}Lk 23, 49{/r})
I

{v}2{/v}Nekarhaj ma, Pane, v_svojom rozhorčení{x}

a netrestaj ma v_svojom hneve,

{v}3{/v}lebo tvoje šípy utkveli vo mne,{x}

dopadla na mňa tvoja ruka.

{v}4{/v}Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta,{x}

pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti.

{v}5{/v}Hriechy mi prerástli nad hlavu{x}

a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno.

II

{v}6{/v}Rany mi zapáchajú a hnisajú{x}

pre moju nerozumnosť.

{v}7{/v}Zohnutý som a veľmi skľúčený,{x}

smutne sa vlečiem celý deň.

{v}8{/v}Bedrá mi spaľuje horúčka{x}

a moje telo je nezdravé.

{v}9{/v}Nevládny som a celý dobitý,{x}

v_kvílení srdca nariekam.

{v}10{/v}Pane, ty poznáš každú moju túžbu;{x}

ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

{v}11{/v}Srdce mi búcha, sila ma opúšťa{x}

i_svetlo v_očiach mi hasne.

{v}12{/v}Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu,{x}

aj moji príbuzní sa ma stránia.

{v}13{/v}Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla{+}

a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o_mne výmysly{x}

a deň čo deň vymýšľajú úklady.

III

{v}14{/v}Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje,{x}

ako nemý, čo neotvára ústa.

{v}15{/v}Podobám sa človekovi, čo nepočuje{x}

a čo nevie obvinenie vyvrátiť.

{v}16{/v}Pane, pretože v_teba dúfam,{x}

ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj.

{v}17{/v}A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou;{x}

a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa.“

{v}18{/v}Ja, pravda, už takmer padám{x}

a na svoju bolesť myslím ustavične.

{v}19{/v}Preto vyznávam svoju vinu{x}

a pre svoj hriech sa trápim.

{v}20{/v}Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší,{x}

ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom.

{v}21{/v}Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to,{x}

že som konal dobre.

{v}22{/v}Neopúšťaj ma, Pane;{x}

Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.

{v}23{/v}Ponáhľaj sa mi na pomoc,{x}

Pane, moja spása.

HTML © Juraj Vidéky