Žalm {r:Ž}4{/r}
Poďakovanie
Podivuhodným urobil Pán toho, ktorého vzkriesil z_mŕtvych. (Sv. Augustín)

{v}2{/v}Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o_pomoc.{x}

V_súžení si mi uľavil.

Zmiluj sa nado mnou{x}

a vyslyš moju modlitbu.

{v}3{/v}Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?{x}

Prečo máte záľubu v_márnosti a vyhľadávate klamstvá?

{v}4{/v}Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;{x}

Pán ma vyslyší, keď k_nemu zavolám.

{v}5{/v}Hneváte sa, ale nehrešte;{+}

uvažujte vo svojom srdci,{x}

rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

{v}6{/v}Obetujte pravú obetu{x}

a dôverujte Pánovi.

{v}7{/v}Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“{x}

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

{v}8{/v}Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,{x}

než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

{v}9{/v}V_pokoji sa ukladám a usínam,{x}

lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v_bezpečí.

HTML © Juraj Vidéky