Žalm {r:Ž}41{/r}
Modlitba chorého
Jeden z_vás ma zradí, ten čo je so mnou. ({r}Mk 14, 18{/r})

{v}2{/v}Blažený, kto pamätá na bedára;{x}

v_deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

{v}3{/v}Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive,{+}

urobí ho šťastným na zemi{x}

a nevydá ho nepriateľom napospas.

{v}4{/v}Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne,{x}

v_chorobe sníme z_neho všetku slabosť.

{v}5{/v}Volám: „Pane, zmiluj sa nado mnou,{x}

uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.“

{v}6{/v}Nepriatelia hovoria o_mne zlomyseľne:{x}

„Kedyže už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?“

{v}7{/v}A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne,{+}

v_srdci hromadí zlobu{x}

a potom odíde von a ohovára ma.

{v}8{/v}Moji nepriatelia si šuškajú proti mne{x}

a zmýšľajú zle o_mne:

{v}9{/v}„Už ho prikvačila zlá choroba;{x}

a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“

{v}10{/v}Dokonca i_môj priateľ, ktorému som dôveroval{x}

a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

{v}11{/v}Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou;{x}

pomôž mi vstať a ja im odplatím.

{v}12{/v}Z_toho poznám, že ma máš rád,{x}

ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.

{v}13{/v}Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný,{x}

a naveky ma postavíš pred svoju tvár.

{v}14{/v}Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,{x}

od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

HTML © Juraj Vidéky