Žalm {r:Ž}42{/r}
{k:kat-z42.htm}Túžba za Pánom{/k}
Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie vody života. ({r}Zjv 22, 17{/r})

{v}2{/v}Ako jeleň dychtí za vodou z_prameňa,{x}

tak moja duša, Bože, túži za tebou.

{v}3{/v}Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;{x}

kedyže už prídem k_nemu a uzriem Božiu tvár?

{v}4{/v}Slzy sú mojím chlebom vo dne i_v_noci,{x}

keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

{v}5{/v}Duša sa mi rozplýva pri spomienke,{x}

ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho

s_radostným plesaním a s_piesňou ďakovnou{x}

uprostred zástupov sláviacich sviatky.

{v}6{/v}Prečo si smutná, duša moja?{x}

A prečo sa chveješ?

Dúfaj v_Pána, lebo ho ešte budem velebiť,{x}

moju spásu a môjho Boha.

{v}7{/v}Moja duša je skormútená;{+}

preto si spomínam na teba{x}

pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.

{v}8{/v}Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov;{x}

všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.

{v}9{/v}Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.{+}

V_noci mu zasa ja spievam{x}

a modlím sa k_Bohu môjho života.

{v}10{/v}Hovorím Bohu: „Ty si moja opora;{+}

prečo na mňa zabúdaš?{x}

A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?“

{v}11{/v}Sťa by mi kosti drvili,{+}

keď ma moji utláčatelia tupia,{x}

keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

{v}12{/v}Prečo si smutná, duša moja?{x}

A prečo sa chveješ?

Dúfaj v_Pána, lebo ho ešte budem velebiť,{x}

spásu mojej tváre a môjho Boha.

HTML © Juraj Vidéky