Žalm {r:Ž}43{/r}
{k:kat-z43.htm}Túžba za chrámom{/k}
Ja som prišiel na svet ako svetlo. ({r}Jn 12, 46{/r})

{v}1{/v}Súď ma, Bože,{+}

a rozhodni môj spor s_neverným ľudom;{x}

zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.

{v}2{/v}Veď ty, Bože, si moje útočište.{+}

Prečo si ma odohnal{x}

a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?

{v}3{/v}Zošli svoje svetlo a svoju pravdu;{x}

ony nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.

{v}4{/v}I_pristúpim k_Božiemu oltáru,{+}

k_Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i_plesaním,{x}

a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.

{v}5{/v}Prečo si smutná, duša moja?{x}

A prečo sa chveješ?

Dúfaj v_Pána, lebo ho ešte budem velebiť,{x}

spásu mojej tváre a môjho Boha.

HTML © Juraj Vidéky