Žalm {r:Ž}44{/r}
Pohromy národa
V_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. ({r}Rim 8, 37{/r})
I

{v}2{/v}Bože, na vlastné uši sme počuli,{+}

naši otcovia nám rozprávali{x}

o_dielach, ktoré si vykonal za ich dní, za dní pradávnych.

{v}3{/v}Ty si svojou rukou vyhnal pohanov a našich otcov si usadil,{x}

zničil si národy a našich otcov si rozmnožil.

{v}4{/v}Veď nie svojím mečom získali krajinu,{x}

nepomohlo im vlastné rameno,

ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre,{x}

lebo ich máš rád.

{v}5{/v}Ty si môj kráľ a môj Boh,{x}

ty pomáhaš Jakubovi.

{v}6{/v}Len s_tebou sme zahnali nepriateľov{x}

a v_tvojom mene zničili tých, čo sa vzbúrili proti nám.

{v}7{/v}Nespolieham sa veru na svoj luk,{x}

ani môj meč ma nezachráni.

{v}8{/v}Ty si nás zachránil pred utláčateľmi{x}

a zahanbil si tých, čo nás nenávideli.

{v}9{/v}V_Bohu sa budeme chváliť celý deň{x}

a naveky budeme velebiť tvoje meno.

II

{v}10{/v}Ale teraz si nás zavrhol a zahanbil,{x}

už netiahneš, Bože, s_našimi vojmi.

{v}11{/v}Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi{x}

a sme korisťou tých, čo nás nenávidia.

{v}12{/v}Vydal si nás ako ovce na zabitie{x}

a roztrúsil si nás medzi pohanov.

{v}13{/v}Svoj ľud si predal bez zisku{x}

a neobohatil si sa jeho predajom.

{v}14{/v}Vystavil si nás na potupu susedom{x}

a na posmech i_pohanu nášmu okoliu.

{v}15{/v}Urobil si z_nás príslovie pre pohanov{x}

a národy krútia hlavou nad nami.

{v}16{/v}Celý deň mám pred očami svoju potupu{x}

a rumenec hanby mi pokrýva tvár,

{v}17{/v}keď počúvam potupné a posmešné hlasy,{x}

keď vidím, ako nepriateľ horí pomstou.

III

{v}18{/v}Toto všetko nás postihlo,{+}

hoci sme nezabudli na teba{x}

a neporušili sme zmluvu s_tebou.

{v}19{/v}Naše srdce sa neodvrátilo od teba,{x}

ani naše kroky nezišli z_tvojej cesty,

{v}20{/v}a predsa si nás ponížil v_kraji líšok{x}

a zahalil tôňou smrti.

{v}21{/v}Keby sme zabudli na meno nášho Boha{x}

a vzpínali ruky k_bohu cudziemu,

{v}22{/v}či Boh na to nepríde?{x}

On predsa pozná tajnosti srdca.

{v}23{/v}Veď pre teba nás usmrcujú deň čo deň,{x}

pokladajú nás za ovce na zabitie.

{v}24{/v}Prebuď sa, Pane, prečo spíš?{x}

Vstaň a nezavrhni nás navždy.

{v}25{/v}Prečo odvraciaš svoju tvár?{x}

Vari môžeš zabudnúť na našu biedu a naše súženie?

{v}26{/v}Veď naša duša je pokorená až do prachu,{x}

naše telo je pritlačené k_zemi.

Vstaň, Pane, pomôž nám{x}

a vykúp nás, veď si milosrdný.

HTML © Juraj Vidéky