Žalm {r:Ž}46{/r}
Boh – útočište a sila
Dajú mu meno Emanuel, čo v_preklade znamená: Boh s_nami. ({r}Mt 1, 23{/r})

{v}2{/v}Boh je naše útočište a sila{x}

aj najistejšia pomoc v_súžení.

{v}3{/v}Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem{x}

a vrchy na dno morské padali.

{v}4{/v}Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú{x}

a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.

{v}5{/v}Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,{x}

posvätný stánok Najvyššieho.

{v}6{/v}Nezachveje sa, veď Boh je v_jeho strede;{x}

už od úsvitu mu Boh pomáha.

{v}7{/v}Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá;{x}

tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

{v}8{/v}S_nami je Pán zástupov,{x}

naším útočišťom je Boh Jakubov.

{v}9{/v}Poďte a pozrite na diela Pánove,{x}

aké úžasné veci vykonal na zemi.

Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,{+}

{v}10{/v}láme luky a drúzga oštepy{x}

a štíty v_ohni spaľuje.

{v}11{/v}Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,{x}

vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

{v}12{/v}S_nami je Pán zástupov,{x}

naším útočišťom je Boh Jakubov.

HTML © Juraj Vidéky