Žalm {r:Ž}48{/r}
{k:kat-z48.htm}Vďaka za záchranu národa{/k}
V_duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem. ({r}Zjv 21, 10{/r})

{v}2{/v}Veľký je Pán a hoden každej chvály{x}

v_meste nášho Boha.

{v}3{/v}Jeho svätý vrch, prekrásne návršie,{x}

je celej zemi na radosť.

Vrch Sion, tajomný príbytok,{x}

je mestom veľkého kráľa.

{v}4{/v}Boh sa preslávil v_jeho palácoch{x}

ako istá ochrana.

{v}5{/v}Lebo hľa, králi sa spolčili{x}

a utvorili jeden šík.

{v}6{/v}No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom,{x}

zmiatli sa a dali sa na útek;

{v}7{/v}hrôza ich tam schvátila,{x}

bolesti ako rodičku,

{v}8{/v}ako keď východný víchor{x}

rozbíja lode taršišské.

{v}9{/v}Čo sme počuli, to sme aj videli v_meste Pána zástupov,{+}

v_meste nášho Boha:{x}

Boh ho založil naveky.

{v}10{/v}Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo{x}

uprostred tvojho chrámu.

{v}11{/v}Ako tvoje meno, Bože,{+}

tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;{x}

tvoja pravica je plná spravodlivosti.

{v}12{/v}Nech sa raduje vrch Sion{+}

a judejské dcéry nech jasajú{x}

nad tvojimi výrokmi.

{v}13{/v}Obíďte Sion a obklopte ho,{x}

spočítajte jeho veže.

{v}14{/v}Dobre si všimnite jeho hradby,{+}

prejdite jeho paláce,{x}

aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,

{v}15{/v}že on je Boh, náš Boh,{+}

naveky a na veky vekov:{x}

on sám nás bude stále sprevádzať.

HTML © Juraj Vidéky