Žalm {r:Ž}49{/r}
Márnosť bohatstva
Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. ({r}Mt 19, 23{/r})
{k:kat-z49.htm#KAT_ZALM49_I}I{/k}

{v}2{/v}Čujte to, všetky národy,{x}

počúvajte, všetci obyvatelia zeme;

{v}3{/v}vy všetci, prostí aj vznešení,{x}

všetci vospolok, bohatí aj chudobní.

{v}4{/v}Moje ústa hovoria múdrosť{x}

a moje srdce uvažuje o_tom, čo je rozumné.

{v}5{/v}K_prísloviam ucho nakláňam,{x}

pri zvukoch lýry vysvetlím svoju záhadu.

{v}6{/v}Prečo by som sa mal strachovať v_dňoch nešťastných,{x}

keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?

{v}7{/v}Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu{x}

a chvastajú sa nadmerným bohatstvom?

{v}8{/v}Veď sám seba nevykúpi nik,{x}

ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

{v}9{/v}Cena za vykúpenie života je príliš vysoká;{+}

nikdy nebude stačiť,{x}

{v}10{/v}aby človek žil naveky a zánik neuzrel.

{v}11{/v}Veď vidí, že umierajú aj mudrci,{+}

rovnako hynie blázon i_hlupák{x}

a cudzím nechávajú svoje bohatstvo.

{v}12{/v}Hroby im budú večnými domami,{+}

príbytkami z_pokolenia na pokolenie,{x}

aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.

{v}13{/v}Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo;{+}

je ako lichva, čo hynie;{x}

v_tom je jej podobný.

{k:kat-z49.htm#KAT_ZALM49_II}II{/k}

{v}14{/v}Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba,{x}

a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.

{v}15{/v}Ako ovce sa ženú do priepasti{x}

a smrť je ich pastierom.

Padajú strmhlav do hrobu,{+}

ich zjav sa pominie:{x}

podsvetie im bude príbytkom.

{v}16{/v}No moju dušu Boh vykúpi,{x}

z_moci podsvetia ma iste vezme k_sebe.

{v}17{/v}Netráp sa, ak niekto bohatne{x}

a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.

{v}18{/v}Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou,{x}

jeho poklad s_ním nepôjde.

{v}19{/v}Aj keď si blahoželal za živa:{x}

„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“

{v}20{/v}predsa k_pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť{x}

a tí už nikdy svetlo neuzrú.

{v}21{/v}A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal,{+}

je ako lichva, čo hynie;{x}

v_tom je jej podobný.

HTML © Juraj Vidéky