Žalm {r:Ž}5, 2-10. 12-13{/r}
{k:kat-z5.htm}Ranná modlitba o_pomoc{/k}
Z_blízkosti Slova sa budú naveky radovať tí, čo ho prijali.

{v}2{/v}Pane, počuj moje slová,{x}

všimni si moje vzdychanie.

{v}3{/v}Pozoruj moju hlasitú prosbu,{x}

môj kráľ a môj Boh.

{v}4{/v}Veď k_tebe, Pane, sa modlím,{+}

za rána počúvaš môj hlas,{x}

za rána prichádzam k_tebe a čakám.

{v}5{/v}Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť,{+}

zlý človek nepobudne pri tebe,{x}

{v}6{/v}ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

{v}7{/v}Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,{+}

ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.{x}

Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s_odporom.

{v}8{/v}No ja len z_tvojej veľkej milosti{+}

smiem vstúpiť do tvojho domu{x}

a s_bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

{v}9{/v}Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov,{x}

urovnaj svoju cestu predo mnou.

{v}10{/v}Lebo v_ich ústach úprimnosti niet,{x}

ich srdcia sú plné zrady;

ich hrtan je ako otvorený hrob,{x}

na jazyku samé úlisnosti.

{full-text}

[{v}11{/v}Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery;{+}

vyžeň ich pre množstvo ich zločinov,{x}

veď teba, Pane, rozhorčili.]

{/full-text}

{v}12{/v}Nech sa tešia všetci, čo majú v_teba dôveru,{x}

a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v_tebe,{x}

čo tvoje meno milujú.

{v}13{/v}Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého,{x}

ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

HTML © Juraj Vidéky