Žalm {r:Ž}50{/r}
Pravá úcta k_Bohu
Neprišiel som Zákon zrušiť, ale naplniť. ({r}Mt 5, 17{/r})
I

{v}1{/v}Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril{x}

a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

{v}2{/v}Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh;{x}

{v}3{/v}náš Boh prichádza a už nemlčí:

pred ním je žeravý oheň{x}

a vôkol neho búrka mohutná.

{v}4{/v}On nebo i_zem volá z_výšavy{x}

na súd nad svojím národom:

{v}5{/v}„Zhromaždite mi mojich svätých,{x}

čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“

{v}6{/v}A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť,{x}

veď sudcom je sám Boh.

II

{v}7{/v}„Počuj, ľud môj, chcem hovoriť;{+}

teba, Izrael, idem usvedčiť{x}

ja, Boh, čo tvojím Bohom som.

{v}8{/v}Neobviňujem ťa pre tvoje obety,{x}

veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.

{v}9{/v}Viac z_tvojho domu býčky neprijmem{x}

ani capov z_tvojich čried.

{v}10{/v}Lebo mne patrí všetka lesná zver,{x}

tisícky horskej zveriny.

{v}11{/v}Poznám všetko vtáctvo lietavé,{x}

moje je i_to, čo sa hýbe na poli.

{v}12{/v}Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba;{x}

veď moja je zem i_s_tým, čo ju napĺňa.

{v}13{/v}Vari ja hovädzie mäso jedávam{x}

alebo pijem krv kozľaciu?

{v}14{/v}Obetuj Bohu obetu chvály{x}

a Najvyššiemu svoje sľuby splň.

{v}15{/v}A vzývaj ma v_čase súženia:{x}

ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“

III

{v}16{/v}No hriešnikovi Boh hovorí:{+}

„Prečo odriekaš moje príkazy{x}

a moju zmluvu v_ústach omieľaš?

{v}17{/v}Veď ty nenávidíš poriadok{x}

a moje slovo odmietaš.

{v}18{/v}Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k_nemu{x}

a s_cudzoložníkmi sa spolčuješ.

{v}19{/v}Zo svojich úst vypúšťaš zlo{x}

a klamstvá snuje tvoj jazyk.

{v}20{/v}Vysedávaš si a ohováraš svojho brata,{x}

syna svojej matky potupuješ.

{v}21{/v}Toto páchaš, a ja by som mal mlčať?{+}

Myslíš si, že ja som ako ty:{x}

teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.

{v}22{/v}Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha,{x}

inak vás zahubím a nik vám nepomôže.

{v}23{/v}Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí;{+}

a kto kráča bez úhony,{x}

tomu ukážem Božiu spásu.“

HTML © Juraj Vidéky