Žalm {r:Ž}52{/r}
Modlitba o_pomoc proti ohováračovi
Kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi. ({r}1 Kor 1, 31{/r})

{v}3{/v}Prečo sa ešte vystatuješ zlobou ty,{x}

čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

{v}4{/v}Úklady strojíš deň čo deň,{x}

jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

{v}5{/v}Zlo miluješ viacej než dobro,{+}

lož väčšmi ako pravdu.{x}

{v}6{/v}Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

{v}7{/v}Preto ťa Boh navždy zničí,{+}

odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,{x}

vytrhne ti korene z_krajiny žijúcich.

{v}8{/v}Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,{x}

ale z_neho sa vysmejú:

{v}9{/v}„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k_Bohu,{+}

lež zakladal si na veľkom bohatstve{x}

a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

{v}10{/v}Ja som však ako zelená oliva v_Božom dome.{+}

Úfam v_Božie milosrdenstvo{x}

navždy a naveky.

{v}11{/v}Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,{+}

a s_tvojimi svätými sa chcem spoliehať{x}

na tvoje meno, lebo je dobré.

HTML © Juraj Vidéky