Žalm {r:Ž}54, 3-6. 8-9{/r}
Volanie o_pomoc
Prorok sa modlí, aby bol oslobodený v_mene Pánovom od zloby prenasledovateľov. (Kassiodor)

{v}3{/v}Pane, zachráň ma pre svoje meno{x}

a svojou mocou obráň moje právo.

{v}4{/v}Bože, vyslyš moju modlitbu{x}

a vypočuj slová mojich úst.

{v}5{/v}Lebo pyšní povstávajú proti mne{+}

a násilníci mi striehnu na život,{x}

nechcú mať Boha na očiach.

{v}6{/v}Ale mne Boh pomáha{x}

a môj život udržiava Pán.

{full-text}

[{v}7{/v}Na mojich protivníkov obráť nešťastie{x}

a rozpráš ich, veď si verný.]

{/full-text}

{v}8{/v}S_radosťou ti prinesiem obetu;{x}

meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

{v}9{/v}lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení{x}

a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

HTML © Juraj Vidéky