Žalm {r:Ž}55, 2-15. 17-24{/r}
Neverný priateľ
Na Ježiša doľahla hrôza a úzkosť. ({r}Mk 14, 33{/r})
I

{v}2{/v}Čuj, Bože, moju modlitbu{+}

a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:{x}

{v}3{/v}pohliadni na mňa a vyslyš ma.

Keď premýšľam o_sebe, som rozrušený,{x}

{v}4{/v}zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím{x}

a zúrivo do mňa dorážajú.

{v}5{/v}Srdce sa vo mne chveje{x}

a padá na mňa hrôza predsmrtná.

{v}6{/v}Úzkosť a triaška idú na mňa{x}

a zmocňuje sa ma des.

{v}7{/v}A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,{x}

aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

{v}8{/v}Aby som mohol utiecť do diaľav{x}

a pobudnúť v_samote?

{v}9{/v}Vyčkávam, kto by ma zachránil{x}

pred búrkou a víchricou.“

II

{v}10{/v}Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;{x}

bo v_meste vidím násilie a hádky.

{v}11{/v}Na jeho hradbách dňom i_nocou krúžia dokola;{+}

{v}12{/v}v_jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady{x}

a v_jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.

II

{v}13{/v}Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,{x}

to by som ešte vedel zniesť;

a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,{x}

azda by som sa pred ním skryl.

{v}14{/v}Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,{x}

môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

{v}15{/v}S_tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;{x}

v_sprievode sme kráčali Božím domom.

{full-text}

{/full-text-soft} {full-text}

{/full-text-soft} {full-text-soft} [{v}16{/v}Smrť nech sa vrhne na nich{x}

a do podsvetia nech zídu zaživa,

lebo zloba je v_ich príbytkoch,{x}

{/full-text-soft} {full-text-soft}

{/full-text-soft} {full-text-soft}

{/full-text-soft} {full-text-soft} je medzi nimi uprostred.]

{/full-text}
III

{v}17{/v}Ja však budem volať k_Bohu{x}

a Pán ma zachráni.

{v}18{/v}Večer i_ráno, i_napoludnie budem rozjímať a vzdychať{x}

a vypočuje môj hlas.

{v}19{/v}Vykúpi ma v_pokoji z_moci tých, čo na mňa útočia,{x}

lebo ich je mnoho proti mne.

{v}20{/v}Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,{x}

on, ktorý je spred vekov.

Lebo oni sa nezmenia{x}

a Boha sa neboja.

{v}21{/v}Každý z_nich vystiera ruku proti svojim druhom{x}

a porušuje zmluvu.

{v}22{/v}Jeho slová sú hladšie ako maslo,{x}

ale v_srdci strojí vojnu.

Jeho reči sú jemnejšie než olej,{x}

ale sú to vytasené meče.

{v}23{/v}Zlož svoju starosť na Pána{+}

a on ťa zachová;{x}

a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

{v}24{/v}Ty ich však, Bože, zhodíš{x}

do priepasti skazy.

Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;{x}

ale ja dúfam v_teba, Pane.

HTML © Juraj Vidéky