Žalm {r:Ž}56, 2-7b. 9-14{/r}
Dôvera v_Božie slovo
Kristus sa predstavuje v_utrpení. (Sv. Hieronym)

{v}2{/v}Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,{x}

každodenne ma napáda a utláča.

{v}3{/v}Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň{x}

a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

{v}4{/v}Kedykoľvek ma popadne strach,{x}

spolieham sa na teba.

{v}5{/v}Na Boha, ktorého slovo velebím,{+}

na Boha sa ja spolieham{x}

a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

{v}6{/v}Dennodenne mi spôsobujú škodu,{x}

myslia len na to, ako mi zle urobiť.

{v}7{/v}Podnecujú spory, stroja úklady,{x}

idú mi v_pätách a sliedia.

{full-text}

[Ako mne číhali na život,{+}

{v}8{/v}tak im odplať neprávosť,{x}

Bože, v_hneve zraz pohanov až k_zemi.]

{/full-text}

{v}9{/v}Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:{+}

pozbieraj moje slzy do svojich nádob;{x}

či nie sú zapísané v_tvojich účtoch?

{v}10{/v}Vtedy moji nepriatelia ustúpia,{+}

ešte v_ten deň, keď budem volať:{x}

áno, viem, že ty si môj Boh.

{v}11{/v}Na Boha, ktorého slovo velebím,{x}

na Pána, ktorého slovo velebím,

{v}12{/v}na Boha sa ja spolieham{x}

a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

{v}13{/v}Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;{x}

obety chvály ti prinesiem,

{v}14{/v}lebo ty si mi život zachránil pred smrťou{+}

a moje nohy pred pádom,{x}

aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

HTML © Juraj Vidéky