Žalm {r:Ž}57{/r}
{k:kat-z57.htm}Ranná modlitba v_súžení{/k}
Tento žalm spieva o_Pánovom utrpení. (Sv. Augustín)

{v}2{/v}Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,{x}

lebo sa k_tebe utiekam;

v_tieni tvojich krídel nachodím útočište,{x}

kým sa nepominú nástrahy.

{v}3{/v}Volám k_Bohu, k_Najvyššiemu,{x}

k_Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

{v}4{/v}On zošle pomoc z_neba a zachráni ma;{+}

zahanbí tých, čo ma týrajú.{x}

Boh zošle svoju milosť a pravdu.

{v}5{/v}Som akoby uprostred levíčat,{x}

čo požierajú ľudí.

Ich zuby sú ako oštepy a šípy,{x}

ich jazyk sťa nabrúsený meč.

{v}6{/v}Bože, vznes sa nad nebesia{x}

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

{v}7{/v}Mojim nohám nastavili osídlo,{x}

až sa mi skormútila duša;

predo mnou vykopali jamu,{x}

no sami do nej padli.

{v}8{/v}Ochotné je moje srdce, Bože,{+}

ochotné je moje srdce;{x}

{v}9{/v}budem ti spievať a hrať.

Prebuď sa, duša moja,{+}

prebuď sa, harfa a citara,{x}

chcem zobudiť zornicu.

{v}10{/v}Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi{x}

a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

{v}11{/v}Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo{x}

a tvoja vernosť až po oblaky.

{v}12{/v}Bože, vznes sa nad nebesia{x}

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

HTML © Juraj Vidéky