Žalm {r:Ž}59, 2-5. 10-11. 17-18{/r}
Modlitba o_pomoc pred pyšným nepriateľom
Tieto Spasiteľove slová majú všetkých naučiť úcte voči jeho Otcovi. (Euzébius Cézarejský)

{v}2{/v}Vytrhni ma, Bože, z_moci mojich nepriateľov,{x}

chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

{v}3{/v}Vytrhni ma z_rúk zločincov{x}

a zachráň pred krvilačníkmi.

{v}4{/v}Pozri, úklady robia na môj život{x}

a surovo sa vrhajú na mňa.

{v}5{/v}Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;{x}

nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.

Hor’ sa, poď mi v_ústrety a pozri.{+}

{full-text}

[{v}6{/v}Ty, Pane, Bože mocností,{x}

Boh Izraela,

precitni a potrestaj všetkých pohanov,{x}

nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

{v}7{/v}Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy{x}

a pobehujú okolo mesta.

{v}8{/v}Hľa, čo chrlia ich ústa,{x}

meč majú na perách: „Ktože to počuje?“

{v}9{/v}Ty sa im však smeješ, Pane;{x}

vysmievaš sa všetkým pohanom.]

{/full-text}

{v}10{/v}Záštita moja, čakám na teba;{x}

lebo ty, Bože, si moja ochrana.

{v}11{/v}So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.{x}

Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

{full-text}

[{v}12{/v}Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;{+}

rozožeň ich svojou mocou{x}

a zraz ich k_zemi, Pane, môj ochranca.

{v}13{/v}Pre hriech ich úst, pre reč ich perí{+}

nech sa chytia do svojej pýchy;{x}

pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

{v}14{/v}Skoncuj s_nimi v_rozhorčení,{+}

skoncuj a nebude ich;{x}

a spoznajú, že Boh panuje v_Jakubovi a až po kraj zeme.

{v}15{/v}Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy{x}

a pobehujú okolo mesta.

{v}16{/v}Túlajú sa za pokrmom{x}

a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.]

{/full-text}

{v}17{/v}Ja však budem oslavovať tvoju moc{x}

a z_tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,

lebo ty si sa mi stal oporou{x}

a útočišťom v_deň môjho súženia.

{v}18{/v}Tebe, záštita moja, chcem spievať,{+}

lebo ty, Bože, si môj ochranca,{x}

môj Boh, moje milosrdenstvo.

HTML © Juraj Vidéky