Žalm {r:Ž}6{/r}
Úbožiak prosí Pána o_milosť
Teraz je moja duša vzrušená... Otče, zachráň ma pred touto hodinou. ({r}Jn 12, 27{/r})

{v}2{/v}Pane, nekarhaj ma v_svojom hneve,{x}

netrestaj ma v_svojom rozhorčení.

{v}3{/v}Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny,{x}

uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

{v}4{/v}Aj dušu mám už celkom zdesenú.{x}

Ale ty, Pane, dokedy...?

{v}5{/v}Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu.{x}

Spas ma, veď si milosrdný.

{v}6{/v}Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.{x}

A kto ťa môže chváliť v_podsvetí?

{v}7{/v}Už ma vyčerpalo vzlykanie,{+}

lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču,{x}

slzami máčam svoju posteľ.

{v}8{/v}Od náreku sa mi oko zahmlilo{x}

a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.

{v}9{/v}Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť,{x}

lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.

{v}10{/v}Pán moju prosbu vyslyšal,{x}

Pán prijal moju modlitbu.

{v}11{/v}Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne{x}

a zahanbení nech sa ihneď stratia.

HTML © Juraj Vidéky