Žalm {r:Ž}60{/r}
Modlitba po porážke
Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. ({r}Jn 16, 33{/r})

{v}3{/v}Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal;{x}

rozhneval si sa, ale opäť sa k_nám obráť.

{v}4{/v}Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,{x}

ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

{v}5{/v}Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,{x}

napojil si nás vínom závratu.

{v}6{/v}Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,{x}

aby utiekli pred lukom.

{v}7{/v}Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ;{x}

zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

{v}8{/v}Vo svojej svätyni Boh povedal:{+}

„S_radosťou rozdelím Sichem{x}

a rozmeriam sukotské údolie.

{v}9{/v}Môj je Galaád a môj je Manasses;{x}

Efraim je prilba mojej hlavy.

Júda je moje žezlo vladárske,{x}

{v}10{/v}Moab je nádrž, v_ktorej sa kúpavam.

Idumea sa mi stane podnožkou,{x}

nad Filištínskom víťazne zajasám.“

{v}11{/v}Kto ma privedie do opevneného mesta{x}

a kto ma odprevadí až do Idumey?

{v}12{/v}Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?{x}

A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

Pomôž nám dostať sa z_útlaku,{x}

pretože ľudská pomoc nestačí.

{v}13{/v}S_Bohom budeme udatní,{x}

on našich utláčateľov pošliape.

HTML © Juraj Vidéky