Žalm {r:Ž}61{/r}
Vyhnancova modlitba
Modlitba spravodlivého, ktorý dúfa vo večnosť. (Sv. Hilár)

{v}2{/v}Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,{x}

všimni si moju modlitbu.

{v}3{/v}Od konca zeme volám k_tebe;{+}

keď sa mi srdce chveje úzkosťou,{x}

priveď ma na nedostupné bralo.

{v}4{/v}Ty si moja nádej{x}

a bašta pred nepriateľom.

{v}5{/v}V_tvojom stánku chcem prebývať naveky{x}

a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

{v}6{/v}Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu,{x}

dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

{v}7{/v}Kráľovi pridaj k_jeho dňom ďalšie{x}

a jeho roky nech trvajú z_pokolenia na pokolenie.

{v}8{/v}Pred Božou tvárou nech tróni večne{x}

a nech ho chráni milosť a vernosť.

{v}9{/v}Tak budem naveky ospevovať tvoje meno{x}

a plniť svoj sľub deň čo deň.

HTML © Juraj Vidéky