Žalm {r:Ž}62{/r}
{k:kat-z62.htm}Pokoj v_Bohu{/k}
Boh nádeje nech vás naplní všetkým pokojom vo viere. ({r}Rim 15, 13{/r})

{v}2{/v}Iba v_Bohu spočiň, duša moja,{x}

lebo od neho mi prichádza spása.

{v}3{/v}Iba on je moje útočište a moja spása,{x}

moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

{v}4{/v}Dokedy chcete napádať človeka,{+}

dokedy ho chcete všetci krušiť{x}

ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

{v}5{/v}Stroja sa zvrhnúť ho z_popredného miesta;{+}

v_klamaní majú záľubu,{x}

dobrorečia svojimi ústami, no v_srdci zlorečia.

{v}6{/v}Iba v_Bohu spočiň, duša moja,{x}

lebo len on mi dáva nádej.

{v}7{/v}Iba on je moje útočište a moja spása,{x}

moja opora, nezakolíšem sa.

{v}8{/v}V_Bohu je moja spása i_sláva;{x}

Boh je moja sila a v_Bohu je moje útočište.

{v}9{/v}Dúfajte v_neho, ľudia, v_každom čase,{+}

pred ním si srdce otvorte;{x}

Boh je naše útočište.

{v}10{/v}Veď iba klam a mam sú potomci Adama,{x}

ľudia sú iba preludom.

Keby si stali na váhu,{x}

dohromady sú ľahší ako para.

{v}11{/v}Nespoliehajte sa na násilie{+}

a neprepadnite zbojstvu;{x}

ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

{v}12{/v}Raz prehovoril Boh,{x}

počul som toto dvoje:

že Boh je mocný{+}

{v}13{/v}a ty, Pane, milostivý;{x}

že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.

HTML © Juraj Vidéky