Žalm {r:Ž}63, 2-9{/r}
{k:kat-z63.htm}Túžba duše za Bohom{/k}
Bdie pre Boha, kto zavrhuje skutky tmy.

{v}2{/v}Bože, ty si môj Boh,{x}

už od úsvitu sa viniem k_tebe.

Za tebou prahne moja duša,{x}

za tebou túži moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody,{+}

{v}3{/v}tak ťa túžim uzrieť vo svätyni{x}

a vidieť tvoju moc a slávu.

{v}4{/v}Veď tvoja milosť je lepšia než život;{x}

moje pery budú ťa oslavovať.

{v}5{/v}Celý život ťa chcem velebiť{x}

a v_tvojom mene dvíhať svoje ruky k_modlitbe.

{v}6{/v}Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša{x}

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

{v}7{/v}Na svojom lôžku myslím na teba,{x}

o_tebe rozjímam hneď za rána.

{v}8{/v}Lebo ty si mi pomáhal{x}

a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

{v}9{/v}Moja duša sa vinie k_tebe,{x}

ujímaš sa ma svojou pravicou.

{full-text}

[{v}10{/v}Tí však, čo chcú môj život zahubiť,{x}

zostúpia do hlbín zeme;

{v}11{/v}vydaní budú meču napospas,{x}

stanú sa korisťou šakalov.

{v}12{/v}Kráľ sa však bude tešiť v_Bohu;{+}

chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,{x}

lebo budú umlčané ústa klamárov.]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky