Žalm {r:Ž}64{/r}
Modlitba za ochranu pred nepriateľom
Tento žalm výstižne hovorí o_Pánovom utrpení. (Sv. Augustín)

{v}2{/v}Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;{x}

ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

{v}3{/v}Bráň ma pred zberbou ničomníkov,{x}

pred tlupou zločincov.

{v}4{/v}Jazyk si brúsia ako meč,{+}

ako šípy hádžu jedovaté slová,{x}

{v}5{/v}aby nevinného zasiahli z_úkrytu.

Znezrady a smelo doňho strieľajú,{x}

{v}6{/v}utvrdzujú sa v_zločinnom zámere.

Radia sa, ako zastrieť osídla,{x}

a vravia si: „Ktože ich zbadá?“

{v}7{/v}Vymýšľajú neprávosť{+}

a čo vymyslia, aj dovŕšia.{x}

Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

{v}8{/v}Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;{+}

zrazu ich pokryli rany,{x}

{v}9{/v}vlastný jazyk sa im stal nešťastím.

Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,{x}

{v}10{/v}strach zachváti každého človeka;

i_budú hlásať Božie skutky{x}

a chápať jeho diela.

{v}11{/v}Spravodlivý sa teší v_Pánovi a spolieha sa na neho{x}

a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

HTML © Juraj Vidéky