Žalm {r:Ž}69, 2-22. 30-37{/r}
Nadšenie pre Boží dom
Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. ({r}Mt 27, 34{/r})
I

{v}2{/v}Zachráň ma, Bože,{x}

lebo voda mi vystúpila až po krk.

{v}3{/v}V_bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami,{x}

dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

{v}4{/v}Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo.{x}

Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

{v}5{/v}Viac než mám vlasov na hlave,{x}

je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski;{x}

musel som vrátiť, čo som neulúpil.

{v}6{/v}Bože, ty poznáš moju pochabosť{x}

a moje poklesky nie sú ti skryté.

{v}7{/v}Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v_teba,{x}

Pane, Bože zástupov.

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí,{x}

čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

{v}8{/v}Pre teba znášam potupu{x}

a hanba mi pokrýva tvár.

{v}9{/v}Svojim bratom som sa stal cudzincom{x}

a synom svojej matky neznámym.

{v}10{/v}Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,{x}

padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

{v}11{/v}V_pôstoch som si dušu vyplakal,{x}

no aj to mi bolo na potupu.

{v}12{/v}I_vrecovinu som si obliekol{x}

a príslovečným som sa stal.

{v}13{/v}Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v_bráne,{x}

a pri víne pospevujú o_mne pijani.

II

{v}14{/v}Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k_tebe{x}

v_tomto čase milosti.

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu,{x}

pre svoju vernosť mi pomôž.

{v}15{/v}Vytrhni ma z_bahna, aby som sa nepohrúžil doň,{+}

a budem vytrhnutý z_moci svojich nenávistníkov{x}

i_z_hlbokých vôd.

{v}16{/v}Nech ma nezatopí príval vôd,{+}

nech ma nepohltí hlbina{x}

a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

{v}17{/v}Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý;{x}

pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

{v}18{/v}Neodvracaj tvár od svojho služobníka,{x}

veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

{v}19{/v}Príď ku mne a zachráň ma,{x}

so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

{v}20{/v}Ty poznáš moju potupu,{x}

moju hanbu i_moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.{x}

{v}21{/v}Potupa mi zlomila srdce a ochabol som.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol;{x}

čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.

{v}22{/v}Do jedla mi dali žlče{x}

a keď som bol smädný, napojili ma octom.

{full-text}

[{v}23{/v}Nech sa im ich stôl stane nástrahou,{x}

odplatou a pohoršením.

{v}24{/v}Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli,{x}

a nech v_bedrách oslabnú navždy.

{v}25{/v}Vylej na nich svoje rozhorčenie,{x}

nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

{v}26{/v}Nech spustne ich táborisko{x}

a v_ich stanoch nech nemá kto bývať.

{v}27{/v}Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel,{x}

a množia bolesti tomu, koho si zranil.

{v}28{/v}K_ich neprávosti pridaj neprávosť,{x}

nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

{v}29{/v}Nech sú vytretí z_knihy žijúcich{x}

a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.]

{/full-text}
III

{v}30{/v}Som úbožiak, plný bolesti;{x}

tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

{v}31{/v}Piesňou chcem Božie meno osláviť{x}

a velebiť ho chválospevmi.

{v}32{/v}A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka,{x}

ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice.

{v}33{/v}Nech zvedia o_tom ponížení a nech sa potešia;{x}

hľadajte Boha a srdce vám oživne.

{v}34{/v}Lebo Pán vypočuje chudobných{x}

a nepohŕda svojimi, keď sú v_zajatí.

{v}35{/v}Nech ho chvália nebesia i_zem,{x}

moria a všetko, čo sa hýbe v_nich.

{v}36{/v}Lebo Boh zachráni Sion{+}

a vybuduje mestá Júdove;{x}

usadia sa tam a budú ich majetkom.

{v}37{/v}A zdedia ho potomci jeho služobníkov{x}

a tí, čo milujú jeho meno, budú v_ňom prebývať.

HTML © Juraj Vidéky