Žalm {r:Ž}7{/r}
Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú
Hľa, Sudca stojí predo dvermi. ({r}Jak 5, 9{/r})
I

{v}2{/v}Pane, Bože môj, k_tebe sa utiekam,{x}

zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

{v}3{/v}aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,{x}

a nemal by som záchrancu.

{v}4{/v}Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,{x}

ak som si ruky poškvrnil zločinom,

{v}5{/v}ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,{x}

ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

{v}6{/v}potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní{+}

a nech ma zašliape až do zeme{x}

a do prachu zrazí moju česť.

{v}7{/v}Povstaň, Pane, vo svojom hneve,{x}

postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.

Bože môj, vystúp na súde,{x}

ktorý si ty nariadil.

{v}8{/v}I_obklopí ťa zhromaždenie národov,{+}

ale ty si zasadni vysoko nad nimi.{x}

{v}9{/v}Pán je sudca národov.

Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti{x}

a podľa mojej nevinnosti.

{v}10{/v}Nech je už koniec zlobe hriešnikov.{+}

Posilni spravodlivého,{x}

ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

II

{v}11{/v}Boh je moja obrana;{x}

on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

{v}12{/v}Boh je sudca spravodlivý;{x}

dáva výstrahy každý deň.

{v}13{/v}Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,{x}

napne luk a namieri.

{v}14{/v}Pripraví si smrtonosné zbrane,{x}

svoje šípy naplní ohňom.

{v}15{/v}Hľa, hriešnik počal neprávosť,{x}

ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

{v}16{/v}Jamu vykopal a prehĺbil,{x}

lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

{v}17{/v}Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,{x}

temeno mu pritlačí jeho násilie.

{v}18{/v}Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť{x}

a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

HTML © Juraj Vidéky