Žalm {r:Ž}70{/r}
Bože, príď mi na pomoc
Pane, zachráň nás, hynieme! ({r}Mt 8, 25{/r})

{v}2{/v}Bože, príď mi na pomoc;{x}

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

{v}3{/v}Nech sa hanbia a červenajú tí,{x}

čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,{x}

čo mi chcú zle.

{v}4{/v}Nech ustúpia a zapýria sa tí,{x}

čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

{v}5{/v}No nech jasajú a radujú sa z_teba tí, čo ťa hľadajú,{x}

a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí, čo tvoju spásu milujú.

{v}6{/v}No ja som úbožiak a bedár;{x}

Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,{x}

Pane, nemeškaj.

HTML © Juraj Vidéky