Žalm {r:Ž}71{/r}
Pán, moja nádej od mladosti
V_nádeji sa radujte, v_súžení buďte trpezliví. ({r}Rim 12, 12{/r})
I

{v}1{/v}V_teba, Pane, som dúfal;{x}

nebudem zahanbený naveky.

{v}2{/v}Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,{x}

nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

{v}3{/v}Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom{x}

na moju záchranu;

veď ty si moja opora{x}

a moje útočište.

{v}4{/v}Bože môj, vytrhni ma z_ruky hriešnika,{x}

z_ruky svojvoľníka a ničomníka.

{v}5{/v}Lebo ja, Pane, túžim za tebou,{x}

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

{v}6{/v}Od matkinho lona mám v_tebe oporu,{+}

od života matky si mojím ochrancom;{x}

tebe vždy patrí môj chválospev.

{v}7{/v}Som ako zázrak pre mnohých{x}

a ty mi mocne pomáhaš.

{v}8{/v}Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou{x}

a nech ťa velebím deň čo deň.

{v}9{/v}Neodožeň ma v_čase staroby,{x}

neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

{v}10{/v}Moji nepriatelia hovoria o_mne{+}

a tí, čo číhajú na môj život,{x}

radia sa spoločne

{v}11{/v}a vravia: „Boh ho opustil.{+}

Prenasledujte ho a chyťte ho,{x}

veď ho nemá kto zachrániť.“

{v}12{/v}Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa,{x}

Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

{v}13{/v}Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,{x}

hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

II

{v}14{/v}Ja však budem úfať neprestajne{x}

a všade budem šíriť tvoju chválu.

{v}15{/v}Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť{+}

a tvoju spásu deň čo deň,{x}

hoci ju ani neviem vyjadriť.

{v}16{/v}Budem hovoriť o_veľkých činoch Pánových;{x}

Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

{v}17{/v}Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti{x}

a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

{v}18{/v}Až do staroby a do rokov šedivých,{x}

Bože, neopúšťaj ma,

kým nezvestujem silu tvojho ramena{x}

všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc {v}19{/v}a tvoja spravodlivosť, Bože,{+}

siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:{x}

Bože, kto sa ti vyrovná?

{v}20{/v}Aké a koľké i_trpké súženia dopustil si na mňa;{+}

ale znova si ma oživil{x}

a z_hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

{v}21{/v}Zveľadíš moju česť,{x}

prídeš a mňa potešíš.

{v}22{/v}Lebo i_ja teba oslávim,{+}

tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,{x}

na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

{v}23{/v}Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,{x}

i_moja duša, ktorú si vykúpil.

{v}24{/v}Ba i_môj jazyk bude rozprávať o_tvojej spravodlivosti deň čo deň,{x}

keď potupa i_hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Žalm {r:Ž}71, 9-19{/r}
Bože, príď mi na pomoc
Pane, zachráň nás, hynieme! ({r}Mt 8, 25{/r})

{v}9{/v}Neodožeň ma v_čase staroby,{x}

neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

{v}10{/v}Moji nepriatelia hovoria o_mne{+}

a tí, čo číhajú na môj život,{x}

radia sa spoločne

{v}11{/v}a vravia: „Boh ho opustil.{+}

Prenasledujte ho a chyťte ho,{x}

veď ho nemá kto zachrániť.“

{v}12{/v}Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa,{x}

Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

{v}13{/v}Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,{x}

hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

{v}14{/v}Ja však budem úfať neprestajne{x}

a všade budem šíriť tvoju chválu.

{v}15{/v}Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť{+}

a tvoju spásu deň čo deň,{x}

hoci ju ani neviem vyjadriť.

{v}16{/v}Budem hovoriť o_veľkých činoch Pánových;{x}

Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

{v}17{/v}Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti{x}

a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

{v}18{/v}Až do staroby a do rokov šedivých,{x}

Bože, neopúšťaj ma,

kým nezvestujem silu tvojho ramena{x}

všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc {v}19{/v}a tvoja spravodlivosť, Bože,{+}

siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:{x}

Bože, kto sa ti vyrovná?

HTML © Juraj Vidéky