Žalm {r:Ž}72{/r}
{k:kat-z72.htm}Mesiášova kráľovská moc{/k}
Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. ({r}Mt 2, 11{/r})
I

{v}1{/v}Bože, zver svoju právomoc kráľovi,{x}

kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

{v}2{/v}aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom{x}

a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

{v}3{/v}Vrchy nech ľudu prinesú pokoj{x}

a pahorky spravodlivosť.

{v}4{/v}Prisúdi právo ľuďom úbohým,{+}

poskytne pomoc deťom bedára{x}

a krivditeľa pokorí.

{v}5{/v}Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať{x}

z_pokolenia na pokolenie.

{v}6{/v}Ako dážď spadne na trávu{x}

a ako voda, čo zem zavlažuje.

{v}7{/v}V_jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,{x}

kým mesiac nezhasne.

{v}8{/v}A bude panovať od mora až k_moru{x}

a od Rieky až na kraj zeme.

{v}9{/v}Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú{x}

a jeho nepriatelia budú lízať prach.

{v}10{/v}Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,{x}

oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

{v}11{/v}Budú sa mu klaňať všetci králi,{x}

slúžiť mu budú všetky národy.

II

{v}12{/v}On vyslobodí bedára, čo volá k_nemu,{x}

i_chudobného, ktorému nik nepomáha.

{v}13{/v}Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,{x}

zachráni život úbožiakom.

{v}14{/v}A vyslobodí ich z_útlaku a násilia,{x}

lebo v_jeho očiach je vzácna ich krv.

{v}15{/v}Bude žiť a z_Arábie zlato dostávať,{+}

stále sa budú modliť za neho{x}

a dobrorečiť mu každý deň.

{v}16{/v}Na zemi bude hojnosť obilia,{x}

bude sa vlniť až po temená hôr.

Jeho ovocie bude ako Libanon{x}

a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

{v}17{/v}Jeho meno nech je velebené naveky;{x}

kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

V_ňom budú požehnané všetky kmene zeme,{x}

zvelebovať ho budú všetky národy.

{v}18{/v}Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,{x}

čo jediný koná zázraky.

{v}19{/v}Jeho vznešené meno nech je velebené naveky{x}

a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

HTML © Juraj Vidéky